Castellano

Sondgea - Sondeigs i Geotècnia aplicada

Maquinaria de Sondeigs

Degut al nombre de maquinaria que SONDGEA, S.L.P. disposa, pot oferir la solució més adient per a cada situació disposant de maquinaria de dimensions molt reduïdes capaç d’entrar a edificis antics pendents d’enderroc o per l’estudi de patologies d’edificacions existents; fins a sondes preparades per la realització de sondeigs de gran profunditat i diàmetre.

Relació de materials i maquinària per a la presa de mostres in situ i sondeigs:

 • 1 Perforadora. Tecoinsa TP30/LR sobre vehicle petit tot terreny.
 • 1 Perforadora Tecoinsa TP50/D sobre oruga.
 • 1 Perforadora-penetrometre Rolatec ML-76-A sobre oruga de petites dimensions.
 • Furgonetes per a transport del personal i material poc pesat.
 • Aparell de Geoelectricitat per a realitzar S.E.V.
 • Assaig de Placa de càrrega .
 • 60 Mts. de varillatge de diàmetre 90 mm. per sondejos a helicoidal.
 • 100 Mts. de Tuberia per realització de testimoni continuo amb diferents diámetres (66-143mm.)
 • Tubs de Presa de mostres inalterades tipus Shelby.
 • Culleres de presa de mostres per l’assaig S.P.T.
 • Petit material fungible per la realització de perforacions a testimoni continuo a rotació helicoïdal i martell de fons.
 • Camió Iveco amb plataforma per al transport de maquinaria i/o material auxiliar.

Així com a tot petit material necessari per a l’execució de qualsevol tipus de sondeigs i projectes.

Sondgea S.L.P - Sondeigs i Geotècnia aplicada · C. Manuel de Falla, 52 · 08225, Terrassa / Barcelona
Tel.: 93 733 76 65 · 625 766 842 · email: sondgea@gmail.com
Política de privacitat - Cookies

Disseny Web